2019

2019

Kroz crowdfunding inicijativu kupljen je prvi privatni monitor za merenje kvaliteta vazduha u Čačku. Vršenjem merenja na više lokacija u gradu dobijaju se zabrinjavajući rezultati o stanju vazduha tokom zimskih meseci i skreće se pažnja javnosti na problem.