Krasojevića zabran

Krasojevića zabran

Na prostoru posečenih stabala posađeno je mlado drveće od izdanaka iz te šume. Tom prilikom je organizovano čišćenje i prikupljanje smeća iz šume i sa Spomen parka.

Nakon novog pokušaja da se bez najave i dozvole seče jedna od najlepših šuma u Čačku, uspeli smo da sa meštanima odbranimo nezvanična pluća grada. Pod izgovorom proširenja gradskog groblja do dvorišta sugrađana koji žive na najvišoj tački Spomen parka, krenulo se sa sečom najzdravijih stabala hrasta. Kada su čuli zvuke motornih testera, meštani, znajući šta je u pitanju, požurili su da zaustave ovaj ekocid. Ovo je samo poslednji od mnogih pokušaja gradske vlasti da ovu šumu poseče i taj prostor ekonomski višestruko iskoristi. U poslednjuh 30 godina mnoge gradske vlasti pokušavaju da sprovedu ovaj plan seče, umesto da za to vreme reše problem prostora novog gradskog groblja. Prostor koji bi dobili ovim ekološkom zločinom bio bi dovoljan za narednih 5 godina, kada bi se ponovo moralo tražiti dugoročnije rešenje istog problema. Tada bi grad ostao i bez pluća i bez mesta za pokojnike.

Kao najodrživije rešenje predloženo je da se groblje proširi u drugom pravcu, na prazne livade sa druge strane brda, umesto da se u trenutcima ekološkog osvešćivanja uništava šuma jednog od najzagađenijih gradova u Evropi. Na prostoru posečenih stabala posađeno je mlado drveće od izdanaka iz te šume. Tom prilikom je organizovano čišćenje i prikupljanje smeća iz šume i sa Spomen parka. Trenutno se sa planom seče stalo, ali naše udruženje sa meštanima pomno prati situaciju.