Vazduh

Vazduh

Kroz crowdfunding inicijativu kupljen je prvi privatni monitor za merenje kvaliteta vazduha u Čačku. Vršenjem merenja na više lokacija u gradu dobijaju se zabrinjavajući rezultati o stanju vazduha tokom zimskih meseci i skreće se pažnja javnosti na problem.

Okuplja se neformalna grupa Zeleni talas sa ciljem očuvanja i zaštite životne sredine. Neformalna grupa u narednom periodu se formalizuje kao udruženje građana. Kroz projektno finansiranje nabavljeno je još tri monitora koji su instalirani na različitim gradskim lokacijama. Nezvanična merenja ukazuju na jako loše stanje kvaliteta vazduha tokom zimskih meseci. Gradske vlasti negiraju da je vazduh lošeg kvaliteta uprkos vidljivom zagađenju. Zvanična merenja ne pokazuju loše stanje kvaliteta vazduha.

Združenim delovanjem građani vrše pritisak na Zavod za javno zdravlje Čačka da sprovode potpuna merenja kvaliteta vazduha. Čačak u tom trenutku nema mernu stanicu koja meri zagađenje PM10 i PM2.5 čestica. Instalira se SEPA merna stanica. Zvaničnim i potpunim merenjem potvrđuje se loš kvalitet vazduha. Čačak se stavlja na listu zagađenih gradova što otvara vrata ka sistemskom rešavanju problema. Grad Čačak aplicira za državne subvencije za zamenu stolarije. Zbog neuredne aplikacije biva odbijen.

Zeleni talas organizuje u januaru prvi Formu za vazduh u okviru kampanje “Čistija pluća Čačka” na kome su eksperti i građani diskutovali o najčešćim pitanjima vezanim za aerozagađenja. Tokom narednih meseci Zeleni talas preko društvenih mreža informiše o izvorima aerozagađenja i načinima da se kvalitet vazduha poboljša. U septembru se organizuje drugi po redu Forum za vazduh na kome se konsultuje o učešću na javnoj raspravi o budžetu grada Čačka za 2023. godinu.


Pratite uživo kvalitet vazduha u Čačku