Za čistija pluća Čačka

Za čistija pluća Čačka!

Priprema aktivnosti na samom projektu, koje se sprovode od aprila do oktobra 2022. godine, pružila nam je mogućnost da se neposredno sretnemo sa predstavnicima brojnih organizacija koje u svojim lokalnim sredinama nastoje da izdejstvuju pozitivne promene u oblasti zaštite životne sredine.

Nakon značajnog iskustva stečenog na manje zahtevim, ali ne i manje značajnim projektima, prilika da se nova znanja praktično primene, otvorila se novim ciklusom programa Snažno zeleno, čiji je pokrovitelj Beogradska otvorena škola (BOŠ). Samo popunjavanje projektne aplikacije predstavljalo je novi izazov za članove Zelenog talasa, ali zajedničkim naporima i nesebičnom uzajamnom podrškom, početkom 2022. godine obradovala nas je vest da je naš projekat, pod nazivom Čistija pluća Čačka, prepoznat kao vredan podrške. Priprema aktivnosti na samom projektu, koje se sprovode od aprila do oktobra 2022. godine, pružila nam je mogućnost da se neposredno sretnemo sa predstavnicima brojnih organizacija koje u svojim lokalnim sredinama nastoje da izdejstvuju pozitivne promene u oblasti zaštite životne sredine.

Pod pokroviteljstvom BOŠ-a, imali smo priliku ne samo da razmenimo iskustva sa drugim organizacijama, već i da prisustvujemo predavanjima i radionicama na kojima su nas usko stručni i kompetentni predavači upoznavali sa pojedinostima i detaljima važnim u procesu dugoročne borbe za zdravije životno okruženje.

Sam projekat usmeren je na zagađenje vazduha u Čačku, s ciljem da se uz podršku partnerskih organizacija i BOŠ-a, kreira jedinstven informativno-edukativni portal koji će objedinjavati informacije o kvalitetu vazduha u Čačku, ali posedovati i svoju edukativnu stranu na kojoj će biti moguće detaljnije se upoznati sa informacijama i podacima vezanim za kvalitet vazduha i životno okruženje, a koje neretko u svakodnevnoj recepciji informacija prenebegavamo. Takođe, aktivnosti projekta stoje i na pravcu osnaživanja građana da se prihvate aktivnijeg učešća u javnim raspravama koje se odnose na pitanja životnog okruženja.