Tereza Stefanović

O Terezi

tereza@zelenitalas.co
Tereza Stefanović, rođena u Čačku, učenica je prvog razreda Pete beogradske gimnazije na prirodno-matematičkom smeru. Njena primarna polja interesovanja su društveni angažman, društveno-humanističke nauke, sa akcentom na sociologiju i politikologiju, kao i biologija i ekologija. S vremena na vreme piše eseje, kritike i prikaze, najpre sa Pobunjenim čitateljkama, a uz to je i članica novinarske sekcije, parlamenta svoje škole i debatnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Trenutno pohađa seminar biologije u Istraživačkoj stanici Petnica, a u sklopu Zelenog talasa aktivizmom se bavi od osnivanja Udruženja. Uživa u šetnjama i u potrazi za najboljim kadrom fotografiše sve što joj zapadne za oko.