Za čistu Moravu

Za čistu Moravu

Kampanja se pokreće povodom problema zagađenja reke Zapadne Morave sa željom da se informiše šira zajednica o stepenu zagađenja reke, bolje ilustruju svi problemi koje donosi kontaminirana reka, izvrši pritisak na nadležne institucije da se aktivnije odnose prema ovom ekološkom problemu i pokrenu aktivnosti ka rešavanju problema.

Glavni rezultati kampanje Za čistu Moravu su ukazana pažnja problemu zagađenja sliva reke Zapadne Morave kroz informisanje i edukovanje građana o stepenu štetnosti, količini i uzrocima zagađenja, kao i upostavljena i kvalitetnije organizovana neformalna grupa aktivista koji nastavlja delovati na ekološkom polju.

Osnažena, umrežena i umnožena grupa građana aktivnije nastavlja delovti na otklanjanju, prevenciji i ublažavanju ekoloških problema Čačka i okoline. Na izgrađenim osnovama neformalna grupa nastavi svoje aktivnosti i u periodu po završetku projekta prerasta u formalno udruženje građana Zeleni talas.